Projekty

Aktuální


Historické dolování polymetalických rud na území Národního geoparku Vysočina – výzkumný záměr

Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu

Realizované