Provoz kanceláře

Název projektu: Provoz kanceláře Mikroregionu Telčsko

Program:
2004, 2005 POV
2006 – Fond Vysočiny

Termíny: 2003-2006

Stručný popis:
Mikroregion Telčsko byl ustanoven jako svazek obcí v létě roku 2003, přičemž předtím tři roky existoval jako zájmové sdružení právnických osob (od jara roku 2000). V současné době je členy svazku 49 obcí s přibližně 15 tis. obyvateli. Území mikroregionu je téměř shodné s územním obvodem pověřeného Městského úřadu Telč.
V mikroregionu Telčsko, díky specifické sídelní struktuře podhorského kraje, má polovina obcí méně než 100 obyvatel. Jedná se tedy o velmi malé komunity, kde funkce starosty vesměs není uvolněná (v celém obvodu je pouze 9 uvolněných starostů) a místním samosprávám mnohdy chybí potřebná odbornost k řešení komplexních problémů. Do doby vzniku mikroregionu vesměs chyběla i vzájemná komunikace mezi nimi. Řešení problémů přesahujících jeden katastr nebylo téměř možné.
Z výše uvedených skutečností vyplývá potřeba koordinovat snahy a projekty jednotlivých obcí a ostatních subjektů. Tento problém se již od roku 1999 snaží řešit Rozvojové sdružení Zdeňkov. Rozvojové sdružení Zdeňkov disponuje kanceláří v pronajatých prostorách na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči, která má plné technické vybavení pro kancelářskou práci, běžné formy komunikace a zpracování dat. Tuto kancelář využívá i Mikroregionu Telčsko.
V současné době v kanceláři pracuje vedoucí kanceláře – manažerka, pracovnice GIZ centra a účetní. Vedoucí koordinuje práci dalších, zakázkově najímaných specialistů (cestovní ruch, informační technologie, architekt, urbanista, sociolog a několik odborně zdatných dobrovolníků a dobrovolnic). Tato forma spolupráce se již osvědčila a plně vyhovuje potřebám Mikroregionu Telčsko i jednotlivých obcí. Vzniklý tým dokáže pružně a efektivně řešit společné projekty i pomoci s problémy neuvolněným starostům.
Chod kanceláře je financován z členských příspěvků, dotací a z vlastní činnosti.

Hlavní aktivity:
zajištění provozu kanceláře MT, zejména koordinace snah a projektů jednotlivých obcí, zpracování žádostí o dotace, vedení běžné agendy a organizace schůzí.

Rozpočet:
2004 – dotace 140.000,- Kč
2005 – dotace 123.000,- Kč
2006 – dotace 50.000,- Kč