Kompostéry

Kompostéry – e-collegium

Tento projekt byl ukončen v roce 2012.

Mikroregionu Telčsko se podařilo získat dotaci z OPŽP na pořízení 2000 ks kompostérů, které budou zapůjčeny občanům. Zde najdete pracovní podklady, potřebné k jejich bezproblémovému rozvozu do 39 zapojených obcí.

Aktuální informace

16.8.: Vzhledem k opravám křižovatky pod kinem bude další vydávání kompostérů probíhat až V ZÁŘÍ, a to každou středu 9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00. K dispozici budou již jen kompostéry 500 l

28.7.: Výdej kompostérů v Telči bude probíhat od 1.8. do 17.8.2012 v bývalém Školním statku v těchto termínech:

pondělí 14.00 – 17.00
středa 9.00 – 12.00
14.00 – 17.00
pátek 9.00 – 12.00

K vyzvednutí je nutné mít u sebe také platný občanský průkaz.
Vzhledem k tomu, že je potřeba připravit smlouvy, je nutné, aby zájemce o kopostér nejpozději den před plánovaným vyzvednutím nahlásil na tel 567 223 235, 564 571 236, nebo mailem na adresu telcsko@telcsko.cz následující údaje :

příjmení a jméno
datum narození
trvalé bydliště
kontakt (tel. e-mail)
číslo popisné domu v Telči, v jehož zahradě bude kompostér umístěn.
V případě, že nejde o zahradu spojenou s rodinným domem, je nutné zaslat parcelní číslo pozemku.

18.7.: Pokud má někdo z obcí mikroregionu ještě zájem o kompostér, ať se nahlásí svému starostovi do konce července. Výdej bude probíhat v srpnu v rámci vydávání kompostérů pro občany Telče.

16.7.: Všechny kompostéry už byly převzaty od dodavatele 🙂

12.7.: Dostali jsme vytisknuté brožurky Jak správně používat domácí kompostér – viz níže.

10.7.: Kompostéry už jsou rozvezeny do všech obcí s výjimkou Telče. Zde budou kompostéry vydávány v průběhu srpna, a to od 1.8. První informace budou zveřejněny v Telčských listech. Vzhledem k dopravním komplikacím spojeným s opravou silnice budou aktuální informace zveřejňovány zde.

29.6.: Kompostéry přiveze do Telče kamion, do obcí je bude rozvážet nákladní auto. Podle posledních informací přijede první kamion v pondělí 2.7. ve 14 hod, do obcí Radkov, Strachoňovice a Černíč bychom s prvními kompostéry mohli vyrazit v 16 hod.


Pro zájemce o kompostér

Kompostéry mohou být využívány pouze na území Mikroregionu Telčsko!

Zájemci o kompostér se mohli přihlásit již před dvěma roky formou dotazníků. K dispozici však máme několik kusů 500l kompostérů navíc. Pokud se chce z obcí přihlásit někdo další, kontaktujte prosím do konce července svého starostu nebo přímo nás.
Jiný režim platí v Telči, vzhledem k její velikosti zde nebylo možné použít dotazníky. Podrobné informace pro zájmce o kompostéry z Telče budou zveřejněny v srpnových Telčských listech, prosím vyčkejte 🙂

Občan Telče může kompostér umístit:
– u domu, kde má trvalé bydliště
– na jiném pozemku v Telči – pak je potřeba uvést parcelní číslo pozemku
– u chalupy v jiné obci Mikroregionu Telčsko – pak je potřeba do konce července o kompostér požádat starostu příslušné obce

Odborníci doporučují použít raději dva menší kompostéry než jeden velký.

Složení kompostéru

Složení kompostéru je jednoduché, podívejte se na náš videonávod.

Jak správně používat kompostér

Aby kompostér správně fungoval, je potřeba dodržovat několik jednoduchých pravidel. Připravujeme jednoduchou brožurku, kterou bychom zde měli zveřejnit příští týden. Již je zde 🙂

Jak správně používat domácí kompostér