Kotle

Název projektu: Podpora rozvoje využití biomasy na Telčsku

Program: CBC Phare + SFŽP

Termíny: 2004 – 2006

Stručný popis:
Projekt „Podpora rozvoje využívání biomasy na telčsku“ je součástí pilotního projektu Energetické agentury Vysočiny, který řeší možnosti dlouhodobého zásobování obcí biopalivy. Důležitou součástí tohoto pilotního projektu je zvýšení informovanosti obyvatel o obnovitelných zdrojích energie a jejich výhodách. Při jejím podcenění by mohlo dojít k situaci, kdy dodavatelé nechtějí pěstovat energetické rostliny bez zajištěného odbytu, odběratelé pak nechtějí pořizovat kotle bez zajištění dodávek paliva. Realizace celého pilotního projektu by pak byla ohrožena. Instalací ukázkového kotle na biomasu v každé obci mikroregionu bylo občanům umožněno seznámit se s praktickými možnostmi využití obnovitelných zdrojů energie. Další potřebné informace jim byly předloženy formou letáčků, seminářů a konzultačních dnů.

Hlavní aktivity:
– nákup 48 kotlů a krbů na spalování biomasy (ENBRA spol. s.r.o.), instalace a zaškolení obsluhy. V obcích byly předběžně vytipovány objekty, které jsou veřejnosti volně přístupné a hojně navštěvované – jedná se například o obecní úřady, školky, obchody, kulturní domy… V obcích, kde podobný vhodný objekt není, byl kotel umístěn u soukromé osoby, která smluvně přislíbila poskytování informací a umožnění prohlídky kotle ostatním obyvatelům obce i mikroregionu
– instalace solárních systémů (Jiří Hrádek, JH Solar) – na 2 objektech v mikroregionu bylo vhodné instalovat doplňující solární kolektory pro přípravu teplé užitkové vody a přitápění (Domov důchodců Telč, ubytovna Modrá kotva Mrákotín)
– semináře – ve 43 obcích mikroregionu bylo uspořádáno setkání s občany, kde byly předány podrobné informace o projektu, včetně diskuse. Další příležitost k podávání informací a zodpovídání dotazů mají občané v rámci konzultačních dnů Energetické agentury Vysočiny 1x měsíčně v kanceláři Mikroregionu Telčsko.
– vydání propagačních letáčků o možnostech využívání biomasy
– zpracování studie – Energetická agentura Vysočiny – výsledky a další rozvoj byl analyzován v souhrné studii zjišťující energetický potenciál biomasy v mikroregionu a její uplatnění
– 3 energetické audity pro objekty navržené pro instalaci solárního systému

Rozpočet:
6.454.555,- Kč z toho dotace zatím 4.730.000,- Kč

Současný stav:
V současné době hledáme finanční zdroje na pokračování projektu.

Odkazy:
Energetická agentura Vysočiny, partner projektu