Dolnorakouská zemská výstava 2009

„Rakousko – Česko. Rozděleni – odloučeni – spojeni.“
Horn, Raabs, Telč
od dubna do listopadu 2009

Dějiny Čechů a Rakušanů se osudově prolínají. V minulosti žily oba národy bok po boku, jindy stály na opačných stranách barikády a následky těchto historických událostí ovlivnily i naši současnost. Výstava je připravována společně českými a rakouskými odborníky a pořadatelé jsou vedeni snahou přispět ke vzájemnému porozumění mezi sousedy. Dolnorakouská zemská výstava 2009 je také impulzem k setkávání Čechů a Rakušanů během doprovodných kulturních, sportovních a společenských akcí.

Dolnorakouská zemská výstava 2009 se ponese ve znamení společné historie Česka a Rakouska, zvláště se zaměří na sousední regiony z obou stran hranice. Podnětem k uspořádání první přeshraniční výstavy je snaha připomenout pád „železné opony“, ke kterému došlo před 20 lety.

Tato výstava je také příležitostí k setkávání Čechů a Rakušanů v průběhu desítek významných doprovodných akcí, které se konají na území České a Rakouské republiky, zejména v kraji Vysočina a regionu Waldviertel.

Více na:
www.dolnorakouska-vystava.cz

Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Evropská unie – Evropský fond pro regionální rozvoj.

Projekt REILA 2009 je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Společně dosáhneme více – Gemeinsam mehr erreichen.