Zlepšení systému odděleného sběru využitelného odpaduv Mikroregionu Telčsko

Registrační číslo projektu:      CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003862

Předmětem podpory je pořízení nádob na odpad, velkoobjemových kontejnerů a dalšího vybavení, které budou sloužit pro zlepšení sytému odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu regionu Mikroregionu Telčsko. Cílem tohoto projektu je zlepšení systému odděleného sběru na území Kraje Vysočina.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.