Bioporadna

Název projektu: Síť environmentálních center („Bioporadna)

Program: ESF CZ.04.1.03

Stručný popis:
Mikroregion Telčsko se zapojil do projektu podporujícího rozšíření ekologického zemědělství v ČR. Hlavním cílem projektu je vytvořit síť informačních center a míst a jejím prostřednictvím poskytnout zemědělcům a obcím JM kraje a kraje Vysočina komplexní informace a poradenství k programům nabízeným jak MŽP, tak i MZe. Vedlejším cílem projektu je zvýšit poptávku po produktech ekologického zemědělství a tím vytvořit předpoklady k ekonomické úspěšnosti a rozšíření systémů trvale udržitelného zemědělského hospodaření.

Hlavní aktivity:
V rámci budování sítě infocenter vzniklo v Telči informační místo, poskytující poradenství zemědělcům, obcím i občanům. Místo je otevřeno 2x týdně na dvě hodiny. (Po, Čt 13:00 – 15:00)

Kontakt:
Kontaktní osoba Mgr. Radmila Šeniglová, tel. 774 550 960

Odkazy:
www.agro-envi-info.cz