Místní akční skupina

Název projektu: Rozvojová strategie Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko

Program: OP RVMZ 2.1.4.c)

Termíny: 2006

Stručný popis:
Projekt byl zaměřen na vytvoření rozvojové strategie MAS Mikroregionu Telčsko a na informování široké veřejnosti o principech programu LEADER +.

Hlavní aktivity:
– zpracování rozvojové strategie (Regionální rozvojová agentura Vysočina)
– 2 semináře pro širokou veřejnost o možnostech zapojení do MAS a programu LEADER
– zakoupení prostředků technické podpory – notebook s přenosnou tiskárnou

Rozpočet:
345.128,- Kč, z toho dotace 310.022,- Kč

Odkazy:
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko