Propagace

Název projektu: Navštivte nejen Telč, ale i Telčsko

Program: Fond Vysočiny – Vítejte u nás II

Stručný popis:
Mikroregion Telčsko se snaží přivést turisty, navštěvující město Telč, památku UNESCO, do obcí celého mikroregionu. Za tím účelem zde bylo vyznačeno cca 150 km cyklotras, opraveno cca 10 km povrchů těchto cyklotras, v obcích instalováno cca 20 orientační tabulí s mapou a popisem místních zajímavostí, vydána turistická mapa Telč a okolí, která všechny tyto cyklotrasy přesně popisuje a vytištěny propagační a informační materiály, popisující obce mikroregionu i zdejší významné zajímavosti. Cílem projektu bylo nabídnout turistům toto území ještě lépe popsané a zpracované – tak, aby na první pohled pochopili, že stojí za to v tomto území zůstat déle (když už zde jsou), nebo sem přijet, i když to původně neplánovali. Že je zde čeká komplet přístupných a atraktivních zajímavostí, připravených odpovídajících služeb a možnost účasti na čilém kulturním a společenském dění.

Hlavní aktivity:
– příprava a tisk letáku Navštivte nejen Telč, ale i Telčsko (Jiří Jabulka – NAKLADATELSTVÍ TYP)

Rozpočet:
300.300,- Kč, z toho dotace 150.000,- Kč

Současný stav:
Leták je součástí řady propagačních materiálů, které se prezentují v okolních informačních centrech i na veletrzích cestovního ruchu:
• Navštivte nejen Telč, ale i Telčsko I • letáčky jednotlivých obcí – zpracováno cca 20 obcí • turistická mapa Telčsko • turistický průvodce Telčsko • závěsný kalendář Mikroregionu Telčsko 2001 • pexeso Neznámé Telčsko • Navštivte nejen Telč, ale i Telčsko II • mapa cyklotras S kolem kolem Telče • stolní kalendář Mikroregion Telčsko 2006 • Přeshraniční impulsní centrum Mikroregionu Telčsko • přeshraniční mapa Telčsko – Thayatal • Prožijte svou Renesanci • kalendáříky RR 2007