Vítejte v zemi přírodního a kulturního dědictví, v Regionu Renesance

ATCZ185 – Interreg (1. 6. 2019 – 30. 11. 2022)

Hlavním cílem je zpřístupnění kulturního a přírodního dědictví ve společném přeshraničním regionu. Vytvoříme interaktivní cyklotrasy plné zážitků (vyhlídky, kulturní i přírodní památky). Základem projektu bude přeshraniční archiv historických materiálů Regionu Renesance. Na archiv bude navazovat interaktivní průvodce – mobilní aplikace turisty provede po regionu a seznámí je s historií (zapomenutá sídla…), řemesly (kamenictví…) a přírodními fenomény (geologie…). Návštěvníky regionu chceme motivovat k trvale udržitelnému přístupu ke krajině
a kulturnímu dědictví Regionu Renesance.

Podpora EFRR: 1 281 493,15 EUR (z toho Mikroregion Telčsko 201 102,35 EUR)

Projektový partner Mikroregion Telčsko:

V rámci tohoto projektu uděláme archeologické průzkumy zříceniny Štamberk a zříceninu sanujeme, aby byla bezpečná pro turisty a nehrozilo její další rozpadání. Lokalitu doplníme o turistický mobiliář a vzdělávací prvky. V Nové Říši vybudujeme naučnou bylinkovou stezku, v Urbanově postavíme vyhlídku nad údolím Dyje a v Mrákotíně vznikne naučná stezka s tématem těžby žuly.