Geologická stezka Geoparku Vysočina

PRV – ZSIF – Registrační číslo: 19/003/19210/563/146/001988

4. 2020 – 31. 12. 2020

Celkové výdaje projektu: 846.576,00 Kč

Cílem projektu je obnova a rozšíření současné geoexpozice. Chceme z místa udělat atraktivní turistickou lokalitu, na kterou se budou lidé rádi vracet.
Aby bylo místo turisticky zajímavé potřebuje novou náplň i formu. Fungující turistická lokalita musí plnit 3 základní funkce: 1) Odpočinek, 2) Informace a vzdělávání, 3) Zážitek. Všechny podmínky bude nová geoexpozice splňovat.
Lidé si odpočinou u nového posezení. Přímo v desce stolu bude zapuštěná historická mapa Roštejnské obory – veřejnost si bude moci přečíst základní informace.
Současná geoexpozice dostane novou podobu. Sjednotíme vzhled jednotlivých exponátů a sbírku rozšíříme o nové exponáty a modely. Informační tabule i popisky exponátů budou mít moderní obsah tak, aby byly snadno pochopitelné a to i pro malé děti.
Na expozici a mobiliář bude navazovat zážitková stezka. Děti budou vedeny po mlatové cestě mezi stromy. Na stezce budou překonávat nejrůznější překážky z přírodních materiálů.
Edukativní prvky a nový mobiliář (včetně odpadkového koše) přispěje k posílení vztahu lidí a přírody. Přímo i nepřímo tak pomůže k ochraně lesů a krajiny Národního geoparku Vysočina. Geoexpozice zvýší zájem lidí o přírodní vědy, lesní prostředí a ochranu přírody.
Nová podoba geoexpozice bude splňovat všechny požadavky na moderní turistickou lokalitu. Rodiče i děti si budou odnášet nové informace i spoustu zážitků.