Cestujeme po Regionu Renesance

Projekt „Cestujeme po Regionu Renesance“ realizován v rámci operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

Region Renesance je neformální sdružení 4 českých mikroregionů, které si klade za cíl zlepšit postavení regionu v oblasti turistiky, přeshraniční spolupráce, propojení nabídky využití volného času, které chce nabídnout zájemcům atraktivní program a zlepšit kvalitu života místních obyvatel i pobytu českých a zahraničních návštěvníků.

V regionu již byly realizovány přeshraniční projekty v oblasti cestovního ruchu, dopravy a regionální dostupnosti (např. Zemská výstava NÖ 2009, DY-THA, Dosažitelnost spojuje, Die Thayarunde, Greenway Regionu Renesance apod.), přesto nabídka služeb využití volného času stále nenaplňuje potřeby turistů a obyvatel regionu.

Projekt Cestujeme po Regionu Renesance proto usiluje o vyplnění této mezery, čímž vhodně přispěje k dalšímu rozvoji regionu, zvýšení jeho atraktivity, ke zlepšení turistické nabídky a k propojení této nabídky s podobnými aktivitami v sousedním regionu Zukunftsraum Thayaland (partner město Gross Siegharts je jeho členem). Projekt dále poskytne jedinečnou možnost zapojení menších obcí ležících na trasách Regionu Renesance do společné nabídky regionu i zapojení do přeshraniční spolupráce.Obsahem projektu je zlepšení stávající sítě cyklotras a jejich propojení na rakouské cyklotrasy, vybavení těchto tras mobiliářem, zlepšení propagace regionu vydáním cykloturistických map, nástavba regionálních www stránek nebo vyznačení nových naučných stezek. V letní sezóně budou uspořádány marketingové akce na podporu využívání stezek. Partneři předpokládají velký potenciál tohoto projektu a přínos pro AT-CZ spolupráci spočívající ve vytvoření společné nabídky turistických tras, propojení naučných stezek na rakouské stezky a široké propagaci turistické nabídky v zemi partnera.

Cílem projektu je:

– propojení nabídky turistických cílů v příhraničních regionech (Vysočina, jižní Čechy, Dolní Rakousko)

– soubor menších investičních a propagačních opatření v rámci projektu povede k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu v dotčeném AT-CZ území

– rozvoj, zlepšení a dokončení infrastruktury pro (měkký) cestovní ruch

– zlepšení dostupnosti turistických a kulturních cílových míst, kterých je v dotčeném AT-CZ území zvýšený počet

– rozšíření nabídky pro turisty vedoucí k prodloužení jejich pobytu, zlepšení kvality života místních obyvatel

– zlepšení stávající sítě cyklotras, optimalizace a vzájemné provázání tras mikroregionů s napojením na AT trasy