ID O03226.0001, 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023

Výše dotace: 195 000 Kč

Předkládaný záměr je třetím společným projektem UTAM a MT. Hlavním cílem je získané nejdůležitější poznatky doplnit, utřídit a zanalyzovat sofistikovanými vědeckými metodami a zpracovat je do odborného textu, který bude možné publikovat v odborných časopisech a nabídnout je tak širší vědecké komunitě.

Dílčím cílem řešení projektu byla spolupráce na publikování výsledků výzkumů o hradu Štamberk.

Shrnutí pro laickou veřejnost