Šance pro obce

Název projektu: Šance pro obce

Program: OP RLZ

Termíny: 2006 – 2007

Stručný popis:
V Mikroregionu Telčsko je poměrně vysoká nezaměstnanost (více než 10%). Cílem projektu bylo vyzkoušení inovativního způsobu zaměstnávání v obcích – variabilní forma využívání 15 pracovních míst 43 obcemi mikroregionu.

Hlavní aktivity:
– vytvoření 15 pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené nezaměstnaností
– proškolení pracovníků v základech práce s počítačem

Rozpočet:
4.517.000,- z toho přislíbená dotace 3.642.000,-

Současný stav:
Budeme se snažit nalézt finanční prostředky na udržení počtu pracovních míst i po ukončení projektu.

Odkazy:
http://telcsko.cepac.cz