Síť tras

Název projektu: Síť cyklotras v Mikroregionu Telčsko,
Mikroregionem Telčsko na kole, na koni i na lyžích

Programy: Program obnov venkova MMR ČR, Phare CBC a LEADER ČR 2007

Termíny: 1999 – 2001, 2007

Stručný popis:
V mikroregionu Telčsko a jeho okolí se podařilo v letech 1999 – 2001 vyznačit cca 150 km cyklotras. Tyto jednotlivé akce realizovaly obce MT za finanční podpory z Programu obnovy venkova MMR ČR a z fondu Phare CBC. Slavnostní otevření sítě cyklotras proběhlo v roce 2002.
V roce 2007 byla tato síť doplněna o dalších cca 30 km cyklotras, 124 km hippotras a 30 km lyžařských tras. Ve spolupráci s místním podnikatelem byl rovněž zakoupen sněžný skútr na údržbu lyžařských tras, dále 5 traktůrků na údržbu veřejné zeleně v obcích.

Rozpočet:
2007: 1,6 mil Kč

Současný stav:
Síť cyklotras je postupně rozšiřována a doplňována mobiliářem. U lyžařských tras probíhá v závislosti na sněhových podmínkách dohledávání ideálního vedení. Mapy tras najdete níže nebo pod následujícím odkazem.

Odkazy: GIS vyberte Mikroregion Telčsko
v pravém sloupečku rozbalte nabídku Turistika
zaškrtněte Cykloturistické stezky