Systémová podpora meziobecní spolupráce

Projekt „Systémová podpora meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP)“ je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Jak sám název napovídá, projekt je celoplošně zaměřen na území České republiky, ve kterém řešeným územím jsou jednotlivé správní obvody ORP. Nositelem projektu je Svaz měst a obcí.

ORP Telč, které čítá 45 obcí, je řešeno v projektu meziobecní spolupráce prostřednictvím fungujícího dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Telčsko, jenž napomáhá k definování potřeb v území, lepší komunikaci mezi obcemi, uchovává autonomii a blízký vztah k občanům.

Cílem projektu „Systémová podpora meziobecní spolupráce“ je zpracování strategického dokumentu ve vybraných oblastech samostatné působnosti správního obvodu ORP. Právě analýza oblastí předškolního a základního vzdělávání, sociálních služeb, odpadového hospodářství prokáže skutečnost v jaké kvalitě, dostupnosti se místním obyvatelům těchto služeb v řešeném území dostává. Součástí zpracované reprezentativní strategie v ORP Telč bude i zpracování volitelného tématu, které si nadefinují sami představitelé obcí.

Projekt byl ukončen v červnu 2015. V případě zájmu dozvědět se o projektu více, můžete navštívit webové stránky www.obcesobe.cz.