Zlepšení systému separace odpadů v Mikroregionu Telčsko

Záměrem projektu je zlepšení stávajícího systému separace odpadů v Mikroregionu Telčsko.

Cílem projektu je zlepšení stávajícího systému separace odpadů v obcích mikroregionu zapojených do projektu, snižování obsahu vytříditelných složek ve směsném komunálním odpadu, maximální materiálové využívání odpadů a zvýšení podílu jejich odděleného sběru a snížení podílu jejich skládkování a s tím spojená minimalizace negativních vlivů na životní prostředí i obyvatele a zlepšení situace v předávání odpadů oprávněné osobě k jejich využití či bezpečnému odstranění.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.