SOMTNET

Název projektu: SOMTNET
podprojekty:
I. Projektová dokumentace pro optický kabel (2005)
II. – VII. Metropolitní sítě obcí (2005-2006)
VIII. – XV. Metropolitní sítě obcí (2007)

Program: I. POV MMR II. – XV. Fond Vysočiny

Stručný popis:
V roce 2004 v Mikroregionu Telčsko chyběla možnost dostatečně kvalitního připojení k informačním sítím. To podstatně snižovalo investiční atraktivitu mikroregionu jak pro podnikatele, tak i pro úřady státní správy nebo další státní instituce (např. vysoká škola v Telči). Nutnost vytváření kvalitního podnikatelského prostředí v mikroregionu nabývá na významu především v posledních letech, kdy mikroregion vlivem stagnace významných podnikatelských subjektů v území patří mezi regiony s vysokou mírou nezaměstnanosti. Od komerčních subjektů se v té době nedalo očekávat, že by informační infrastrukturu vytvořily v rámci své podnikatelské činnosti, protože návratnost takové investice je podle současné situace v regionu velmi dlouhá.

Hlavní aktivity:
I. Příprava projektové dokumentace do úrovně územního rozhodnutí pro pokládku HDP trubek pro optický kabel Kasárna – Stará Říše – Nová Říše – Telč.
– návrh realizace tras, technologií (AutoCont a.s.)
– podklady pro územní řízení, geodetické zaměření včetně nákresů (Ing. Pavel Kratochvíl – Colegium)
– zpracování žádosti o dotaci ze SROP (David Jarolímek)
II. – VII. vytvoření bezdrátové sítě v cca 20 obcích a místních částí mikroregionu
VIII. – XV. vytvoření bezdrátové sítě v dalších 20 obcích a místních částí

Rozpočet:
I. 429.061,- Kč, z toho dotace 300.000,- Kč

Současný stav:
Občanské sdružení průběžně investuje do zlepšování používaných technologií.
O.s. i Mikroregion Telčsko také spolupracují s Krajem Vysočina na dalším rozvoji informačních technologií.

Odkazy:
www.somt.cz
www.kr-vysocina.cz