Technologický výzkum zříceniny hradu Štamberk v širším kontextu regionu

Financováno z dotace Kraje Vysočina ID O03159.0001 (1. 8. 2022 – 31. 12. 2022)

Dotace: 181 500 Kč

Popis projektu, cíle a klíčové aktivity

  • U 500 bodů v již existující databázi posoudíme jejich potenciál na využití pro vědecké účely či pro popularizaci. Odhadujeme, že tímto krokem vznikne “výběrová databáze” o asi 200 bodech.
  • Výběrovou databázi srovnáme s již existujícími body v databázi České geologické služby.
  • Perspektivní body, které nejsou v současné databázi České geologické služby, sjednotíme s metodikou České geologické služby a vytvoříme pro ně jednotnou strukturu pro jejich potřeby.
  • Perspektivní body doplníme výběrovým terénním šetřením a naimportujeme je do veřejné databáze České geologické služby.
  • Databázi porovnáme s aktuální geologickou mapou a České geologické službě předáme seznam nesrovnalostí.
  • Z databáze 500 bodů budou vytipovány nejzajímavější lokality perspektivní pro materiálovou analýzu a po jejich potvrzení v terénu budou z nejlepších z nich odebrány      vzorky.
  • Z databáze 500 bodů budou vytipovány možná místa, která naznačují nesoulad s informacemi z aktuální geologické mapy. Tato místa budou v terénu zpřesněna a bude vytvořeno mapové zobrazení těchto míst s komentářem z terénu.
  • Nejlepší lokality budeme interpretovat pro turisty a lokality popularizujeme.