Centrum spol. služeb

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“,

zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS),

reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017.