Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark

Kraj Vysočina ID 002700.0001 (1. 7. 2018 – 31. 12. 2019)

Celkové výdaje projektu: 200 000 Kč

Díky podpoře Kraje Vysočina zrealizujeme:

Vytvoříme pracovní listy pro žáky a turisty, uspořádáme soutěž o nejlepší Land Art, zmapujeme nové geologické lokality a připravíme nové turistické produkty, upravíme tento web, zmodernizujeme geoexpozice u roštejnské obory a v Mrákotíně, vytiskneme turistické brožury a připravíme exkurze pro školy a skupinové výlety.