Projekty Regionu Renesance

Region Renesance je živý region plný zajímavých kulturních, společenských, sportovních akcí, které tvoří společně lidé z jednotlivých mikroregionů – Telčska, Třešťska, Dačicka a Jemnicka. Od samého začátku Regionu Renesance vzniklo mnoho projektů a akcí, které do sebe vtáhly obyvatele těchto mikroregionů.

Společné projekty Regionu Renesance

Jednotlivé MAS, které jsou aktivní v rámci Regionu Renesance společně vytvářejí projekty, které rozvíjí společný život v regionu.Společnou prioritou všech MAS je rozvoj cestovního ruchu. Vzhledem k malé rozloze všech jmenovaných MAS je důležitým úkolem společná propagace většího území – Regionu Renesance, která již byla zahájena na mikroregionální úrovní.Díky spoluprácí několika subjektů a zapojení jednotlivých obcí v rámci RR, vzniklo a vzniká řada kvalitních a zajímavých projektů: 

Přehled úvodních projektů od roku 2006 po 2009

Soustředění starostů Mikroregionu Telčska na Znojemsku

V roce 2009 pořádal Mikroregion Telčsko tradiční výjezdní seminář pro starosty členských obcí.
Cílem třídenního semináře bylo Znojemsko. Přednášky a semináře byly zaměřeny na problematiku čerpání dotací z evropských fondů, přípravy projektů a jejich financování. Velice zajímavým tématem bylo hospodaření s energií a problematika odpadů.
Starostové se seznámili s aktuálními povinnosti vyplývajícími ze zákona o střetu zájmů a neslučitelnost některých funkcí.
Pro rozvoj svých obcí můžou starostové čerpat z námětů po návštěvě obcí Želetic, Višňového a Dolních Dunajovic. Celá tato oblast je zaměřena na agroturistiku a byla dobrou inspirací i pro náš mikroregion. Velmi zajímavým místem byla soukromá ruční papírna, turistická cykloubytovna spojena s místním kinem a rodinné vinařství. O možné spolupráci obou regionů se hovořilo i s představiteli města Znojma např. o projektu „Hrady a zámky na řece Dyji“.
V sobotu celá výprava navštívila rakouské město Horn. To je spolu s Telčí a Raabsem spolupořadatelem Dolnorakouské výstavy v roce 2009. Kromě setkání s vedením města a prohlídky historického jádra jsem se seznámili s výstavními prostory expozice. Nezapomenutelným zážitkem byla expozice Tiskárny pana Ferdinanda Bergera.
Veliký díky za pomoc při organizaci náleží panu Vladislavovi Rakušanovi ze Znojma a Ullrice Trinkl z Rakouska.

„V srdci Evropy“ Rakousko – Česká republika Naše 20. století

„Vyzýváme obyvatele ke spoluúčasti.“ To bylo hlavní poselství odborného garanta Dolnorakouské zemské výstavy 2009 „V srdci Evropy“, Univ. Prof. Dr. Stefana Karnera na zahajovacím pořadu doprovodného programu k zemské výstavě 2009, který se konal . Doprovodný program realizuje WALDVIERTEL AKADEMIE ve spolupráci s Institutem Ludwiga Boltzmanna z Vídně.Historický doprovodný program k přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavě 2009 pořádá Wadviertel Akademie ve spolupráci s Institutem Ludwiga Boltzmanna. Uskutečněné programy:

Horn 6. června 2008

Telč (kulturní dům Krahulčí) 25. září 2008

15. května 2008 sýpka zámku Primmersdorf u Raabsu v 18,30 h. – téma padesátá léta

1. duben 2008 18.30 hod. Telč, přednáškový sál Masarykovy univerzity, téma „Roky 1945 – 1950“

22. listopad 2007 Horn, v restauraci Blie, téma „Okupace a II. Světová válka“.

17.října 2007, v sýpka zámku Primmersdorf – téma „Období Monarchie a doby meziválečné“

Průvodce městy Regionu Renesance a Waldviertlu

Tipy na zážitky v Regionu Renesance a dolnorakouských regionech Thayaland a Thayatal jsou výsledkem dotazníkového šetření, které proběhlo v prámci projektu Dotazníkového šetření, jednodenní individuální turista v Česko-rakouském příhraničí. Tento materiál je jednou z prvních vlaštovek pro Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009 a byl spolufinancován z prostředků EU v rámci iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Pracovní setkání Regionu Renesance

Pracovní setkání Regionu Renesance se uskutečnilo v úterý 5. června 2007

Týden cykloturistiky

V dnech 26. 5. – 3. 6. 2007 zdolával peloton trasu z Prahy do Vídně po Greenways. Protože s Greenways dlouhodobě spolupracujeme, zapojil se Region Renesance a Mikroregion Telčsko symbolicky ve středu 30.5.2007. Peloton Greenways se s naší výpravou setkal ve Starém městě pod Landštejnem a společně dorazily obě skupiny do Slavonic.

Greenways
etapa Jinřichův Hradec – Slavonice

Seminář regionu renesance

Dne 17. dubna se v Telči konal seminář o cestovním ruchu v Regionu Renesance a přípravách Dolnorakouské zemské výstavy, která se bude konat v rakouských městech Horn, Raabs a v Telči od dubna do listopadu 2009. Vznikla nová „platforma“, která byla zřízena za účelem snadné komunikace pracovních skupin a dvoujazyčných informacích k přípravě výstavy.

Podpis memoranda k Dolnorakouské zemské výstavě 2009