Regionem Renesance zdravě

Cílem projektu je podpora různých forem zdravého životního stylu. Tento projekt se realizuje společně s mikroregionem Telčsko, Dačicko, Jemnicko a Třešťsko za podpory z Programu rozvoje venkova. V každém regionu vede projekt příslušná Místní akční skupina. RR zdravě je zaměřen na podporu cestovního ruchu a posílení místní identity. Především jde o podporu zdravého životního stylu různými formami – sportem, environmentální výchovou či osvětou zdravého stravování. V rámci projektu se koná několik aktivit na všech územích výše zmíněných mikroregionu – jako jsou např. Zelené slavnosti, Hry bez hranic, Farmářské trhy, Přednášky pro školy, Zdravé dny. Vedle těchto aktivit je také součástí projektu umístění několika cvičebních prvků ve vybraných obcích. Důležitým bodem jsou také nové stránky Regionu Renesance.

Projekt spolupráce MAS Telčsko, Třešťsko a Jemnicko – „Regionem Renesance zdravě“ – byl podořen z Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1.