Informační zpravodaj

Jedním z cílů projektu CSS je zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách. Pro jeho naplnění CSS budou vydávat informační zpravodaj. Zpravodaj bude obsahovat zejména informace o aktivitách Mikroregionu, základní informace o činnosti CSS, kontakty na zaměstnance CSS atd. Zpravodaj bude publikován elektronicky a vyvěšen na webu Mikroregionu a členských obcí a na facebookových stránkách Mikroregionu. Předpokládaná periodicita informačního zpravodaje je pololetní.