Závěrečný účet

2024

2023

Schválený závěrečný účet za rok 2022 (zveřejněno 3. 7. 2023)

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 (zveřejněno od 5. 6. 2023 – 31. 7. 2023)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 (zveřejněno od 5. 6. 2023)

Účetní výkazy sestavené k 31. 12. 2022 (zveřejněno od 5. 6. 2023)

2022

2021

__________________________________________________________________________________________________________

2020

2019

___________________________________________

2018

___________________________________________

2017