Zadní Vydří

Obec leží v údolí 6 km jihozápadně od Telče. Jméno vzniklo z přídavného jména vydří, tedy potok či řeka, kde jsou vydry. Za historickou hranicí telčského panství leží v lese u Zadního Vydří židovský hřbitov, který byl užíván do druhé poloviny 19. století. Do té doby nesměli židé své zemřelé na území telčského panství pohřbívat. Četná mraveniště v lesích v okolí obce jsou dokladem čistoty životního prostředí na Vysočině.

Kontaktní spojení
Zadní Vydří 28, 588 56 Telč
mobil: 724 172 026
mail: ozvyd@volny.cz

Starostka
Ing. Jitka Kiesslingová
Zadní Vydří 26
mobil: 724 172 026

Místostarostka
Mgr. Jana Šamalová
Zadní Vydří 4
mobil: 728 995 013