Urbanov

Obec leží 6 km severovýchodně od Telče nad údolím Moravské Dyje. Kostel sv. Jana Křtitele byl založen okolo roku 1230. Stopy po původním pozdně románském slohu jsou patrné na presbyteriu, dochovala se i románská křtitelnice. Kostel byl postupně přestavován v gotickém, renesančním a naposledy barokně-rokokovém slohu v roce 1780. Nachází se zde zvon ze 13. století – druhý nejstarší na Moravě. Nejsou na něm nápisy, reliéfy ani ozdoby, datování se však dá určit podle akustického obrazce. Za 2. světové války byl stejně jako mnoho jiných zabaven k válečným účelům, ale podařilo se jej zachránit.

Kontaktní spojení
Urbanov 50, 588 62 Urbanov
telefon: 567 378 629
mail: urbanov@volny.cz
web: www.urbanov.com

Úřední hodiny
pondělí – 19:00 – 20:00

Starosta
Jan Zažímal
Urbanov 33
mobil: 728 921 284

1. Místostarosta
Karel Leupold
Urbanov 1
mobil: 733 763 091

2. Místostarosta
Markéta Smejkalová
Urbanov 16
mobil: 776 840 358