Svojkovice

Obec leží 13,5 km východně od Telče v údolí Otvrňského potoka. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1257, kdy byla povinna odvádět desátky novoříšskému klášteru. Za husitských válek Svojkovice zpustly. Až v roce 1708 zde vznikla hospoda U Anděla a za rok nato začal klášter znovu obnovovat také vesnici. Mezi místní pamětihodnosti patří Hrad, archeologické naleziště v lese Hradiště.

Kontaktní spojení
Svojkovice, 588 56 Telč
mobil: 737 243 120
mail: barton.svojkovice@seznam.cz

web: https://www.svojkovice.eu/

Starostka
Jana Minářová Vídenská
Svojkovice 20
mobil: 731 802 341
mail: videnska@seznam.cz

Místostarosta
Michal Bartoň
Svojkovice 18
mobil: 737 243 120
mail: barton.svojkovice@seznam.cz