Strachoňovice

Obec leží 6,5 km jihovýchodně od Telče v údolí potoka Ochozín. První zmínka pochází z roku 1353. V minulosti se ve středu obdélníkové návsi nacházely dva rybníky. Jeden z nich byl vysušen, druhý dnes slouží jako požární nádrž a koupaliště. V nedalekém lesíku se těžíval krystalický vápenec, z něhož se pálilo vápno. Ještě roku 1885 se odsud vápno vozilo na stavbu panského dvora v Radkově. Nyní je hluboká jáma zavezena kaly z novoříšské úpravny vody.

Kontaktní spojení
Strachoňovice 19, 588 56 Telč
telefon účetní obce: 602 815 095
mail: strachonovice@volny.cz
web: www.obecstrachonovice.w1.cz

Úřední hodiny
úterý: 19:00 – 20:00

Starosta
František Bartík
Strachoňovice 3
mobil: 725 101 045
mail: bartik@tsas.cz

Místostarosta
Miroslav Líčka
Strachoňovice 46
mobil: 725 106 532