Sedlatice

Obec leží 11,5 km východně od Telče. První písemné zmínky o vsi pocházejí z roku 1257, kdy byla povinna odvádět desátky novoříšskému klášteru. Ves později zpustla a byla obnovena až počátkem 18. století. Součástí novoříšského klášterního panství byla až do roku 1849. V roce 1836 byla na návsi vybudována barokní kaple Panny Marie.

Kontaktní spojení
Sedlatice 22, 588 56 Telč
mobil: 607 836 316
mail: lubosstastny@seznam.cz

Starosta
Luboš Šťastný
Sedlatice 26
mobil: 607 836 316
mail: lubosstastny@seznam.cz

Místostarosta
Luboš Šťastný
Sedlatice 28
mobil: 730 106 233