Růžená

Růžená leží na Čenkovském potoce 15 km severně od Telče. Vznik obce Růžená je historicky spjat s blízkým hradem Roštejn, jehož osudy sdílela a jehož správě podléhala. Pozdně gotický hrad byl vybudován pány z Hradce v první polovině 14. století. Později byl přestavěn na renesanční lovecký hrádek. Kostel sv. Máří Magdalény z 15. století je krytý šindelovou střechou. Nad vstupem je mozaika s motivem Krista nesoucího kříž. Uvnitř se dochovaly stavební prvky z doby založení – románské okno a gotická klenba. Za obcí, při někdejší poutní cestě, stojí vysoký Trojanův kamenný kříž.

Kontaktní spojení
Růžená 7, 589 01 Třešť
telefon: 567 224 601
mail: obec@ruzena.cz
web: www.ruzena.cz

Úřední hodiny
středa 18.00 – 19.00
neděle 9.00 – 11.00
e-Podatelna města Třešť: http://mu.trest.cz/gordic/ginis/app/poe01/

Starosta
Martin Široký
mobil: 602 353 839

1. Místostarosta
Zdeněk Mezera
mobil: 723 407 995

2. Místostarosta
Pavel Maryška
mobil: 728 451 388