Region renesance – O nás

V magickou chvíli, v předvečer letního slunovratu podepsali dne 20.06. 2006 v 20:06 představitelé mikroregionů Jemnicko, Dačicko, Telčsko a Třešťsko Memorandum Regionu Renesance.

Chceme, aby projekt patřil všem, kteří v něm najdou řešení svých potřeb, nebo jen pouhé zalíbení. Věříme, že v našem regionu je dost osvícených obcí a institucí, množství podniků a podnikatelů spjatých s místem i aktivních spolků či občanů, kteří projekt pochopí a aktivně se k němu připojí.

Memorandum Regionu Renesance

My, níže podepsaní, vědomi si odkazu našich předků, zejména z doby renesanční, vyslovujeme tímto svůj společný zájem na vytvoření Regionu Renesance.
Hlásíme se k dědictví doby renesance, jež podporovala svobodu, krásu a harmonii a deklarujeme tímto svou vůli rozvíjet území našich regionů citlivě, šetrně a v souladu s principy udržitelného rozvoje. Uznáváme, že naplnění této vůle není možné bez porozumění vlastním kořenům a bez odpovědného přístupu k rozvoji všech oborů a činností. 
Připojujeme se k myšlence, že renesance tohoto regionu, to jest zachování, obnova, probuzení a oživení dědictví našich předků i vytváření nových trvalých hodnot je naší společnou odpovědností a společným zájmem.

Proto se zavazujeme:

  • Využít svého vlivu a podporovat a rozvíjet myšlenky renesance regionu na udržitelných základech,
  • společně rozvíjet a obnovovat region renesance vhodnými aktivitami, za něž považujeme zejména šetrný cestovní ruch, multifunkční zemědělství, tradiční řemesla a kvalitní služby, neméně však obnovu veškeré infrastruktury, zavádění nových technologií či výzkum a vývoj,
  • hledat a uplatňovat nová praktická řešení pro renesanci podnikání, kultury a sportu, založená na renesanci vědění a vzdělání,
  • otevřeně sdílet své zkušenosti, publikovat je a umožnit tak odborné i laické veřejnosti seznamovat se s postupy a výsledky regionu renesance a přispívat tak k šíření věhlasu regionu i renesance samotné vytvořit a zavést do praxe společné symboly a atributy regionu renesance, podporovat jejich využití a bránit zneužití.

Mikroregion Jemnicko – Milan Havlíček

Mikroregion Dačicko – Rudolf Hájek

Mikroregion Telčsko – Mgr. Roman Fabeš

Mikroregion Třešťsko- Ing. Vladislav Nechvátal