Rozseč

Rozseč leží 16 km jihovýchodně od Telče. Původně nenáležela k žádnému panství. Byl zde svobodný dvůr a tvrz, mezi které byla ves rozdělena. Kostel Božského srdce Páně (Nejsvětějšího srdce Ježíšova) dal ve svém rodišti vystavět roku 1908 novoříšský opat Josef Karásek na místě kaple sv. Barbory z roku 1698. U rozcestí na Zdeňkov a Bohuslavice byla kolem roku 1800 postavena trojcípá kaplička, dnes je v ní umístěn obraz Panny Marie. Významnými rodáky jsou vedle již zmiňovaného opata Karáska především malíř a grafik Václav Antonín Slavíček (1895 – 1938) a psycholog, básník PhDr. Prokop Novák (1927 – 1992).

Kontaktní spojení
Rozeč 94, 588 66 Rozseč
mobil: 721 080 145
mail: obecrozsec@volny.cz
web: www.rozsec.estranky.cz

Úřední hodiny
čtvrtek: 19:00 – 21:00

Starosta
Jiří Svoboda
Rozseč 10
mobil: 721 080 145
mail: svojirka@email.cz

Místostarosta
Jan Zadražil
Rozseč 16
mobil: 602 435 242