Řídelov

Obec leží 6,5 km severozápadně od Telče. K obci patří mlýn Drdák, jeden z největších a nejstarších mlýnů v okolí. V dobách náboženského útlaku skýtal osamělý mlýn úkryt evangelíkům, kteří se tu scházeli k pobožnostem. Zvonička z 18. století vedle mlýna zvonila nejen poledne a klekání, ale také svolávala souvěrce k modlitbě nebo varovala před nebezpečím – telčskými jezuity, kteří hledali tajné knihy i kazatele. Chráněné území Lukšovská je trvale podmáčené. Vyskytuje se zde původní genotyp smrku na Vysočině.

Kontaktní spojení
Řídelov 28, 588 56 Telč
mail: ridelov@ridelov.cz
web: www.ridelov.cz

Úřední hodiny
pátek – 18:00 – 19:00

Starosta
Radek Maryška
Řídelov 45
mobil: 602 733 482 

Místostarosta
Josef Hamerník
Řídelov 6
mobil: 603 502 145

Řídelov