Panské Dubenky

Obec leží 14 km východně od Telče v Javořické vrchovině na mírném svahu ohraničeném na západě Doubravským potokem a na východě Hamerským potokem. Východně od obce se nachází protáhlý Šerý rybník (na Hamerském potoce), na jehož jižním konci pokračuje pod mlýnem při hrázi část obce nazývaná Perka.

Kontaktní spojení
telefon: 567 374 012
mail: panske.dubenky@seznam.cz
web: https://pdubenky.webnode.cz/

Starosta
Ing. Jaroslav Matějka
Panské Dubenky 11
mobil: 607 771 121

Místostarosta
Rostislav Lavička
Panské Dubenky 7
​mobil: 733 620 727