Olší

Olší leží 7 km jihozápadně od Telče mezi vrchy Lopata, Bradlo, Hora a Zdeňkov. Na návsi byla roku 1950, tedy těsně před vypuknutím normalizace, postavena kaple Nanebevzetí Panny Marie. Jedinečným příkladem práce s kamenem je dochovaný úsek úvozové štětované cesty. V okolí obce jsou postupně obnovovány kaskády rybníčků na potocích. Pobřežní porosty Olešského rybníka, rozlohou největšího, jsou chráněny pro pestrou skladbu rostlinných společenstev. Další zajímavostí je psí hřbitov, který ve 20. letech 20. století založil v lesích severně od obce řečičký lesmistr pro své věrné pomocníky.

Kontaktní spojení
Olší 1, 588 56 Telč
telefon: 567 317 401
mail: obecolsi@seznam.cz

Starosta
Jan Dvořák
Olší 33
mobil: 724 172 039

Místostarosta
Pavel Krejčí
Olší 16
​mobil: 604 967 759