Olšany

Obec 8 km východně od Telče. Ves je v písemných pramenech poprvé uváděna v roce 1257 u novoříšského kláštera. Součástí novoříšského panství byla až do roku 1849. Na místě malé kapličky byla v roce 1925 postavena kaple Božského srdce. Další zajímavostí je pomník osvobození s bustou dr. Edvarda Beneše z roku 1946. V blízkosti obce se nacházejí přírodní rezervace Jechovec a Olšanský potok – prameništní olšiny s hojnými porosty bledule jarní, pérovníku pštrosího a vzácné dřípatky horské.

Kontaktní spojení
Olšany 2, 588 56 Telč
mobil: 567 377 107
mail: obec.olsany@seznam.cz
web: olsany.somt.cz

Úřední hodiny
čtvrtek: 18:00 – 19:00

Starostka
Zdeňka Musilová
Olšany 37
mobil: 724 172 031

E-mail: zdenca.musilova@seznam.cz

Místostarosta
Jaroslav Tomek
Olšany 3
mobil: 607 862 207