Mikroregiony Regionu Renesance

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko, je území výjimečné hned v několika ohledech. Zaujme Vás svou rozmanitostí, která mu byla vlastní již od dávné historie. Mikroregion je bohatý na historické památky. Mezi největší skvosty patří renesanční Slavonice. Setkáte se u nás s vodními mlýny, starobylými kostely a kláštery, zámky a zámečky a židovskými hřbitovy.

Dačice – Toto město je jedním z nejstarších měst Českomoravské vrchoviny. Původní gotická zástavba byla v období renesance přestavěna Krajíři z Krajku. Kromě dominantní věže kostela sv. Vavřince se město může pochlubit také dvěma zámky z období renesance. Jeden z nich byl později přestavěn v empírovém stylu. V Dačicích byl vyroben roku 1843 první kostkový cukr na světě. Tuto událost připomíná památník na druhém náměstí.

Slavonice – Historické jádro Slavonic tvoří renesanční domy s původními sgrafitovými fasádami. V mnohých budovách je dodnes možné zhlédnout jedinečné sklípkové klenby. Pod městem se rozkládá rozsáhlý labyrint spletitých chodeb. Nedaleko Slavonic se nalézá již zaniklá středověká osada Pfaffenschlag, poutní kostel Montserrat a středověký hrad Landštejn.

Kontakt:
DSO Mikroregion Dačicko
Krajířova 27
380 13 Dačice
Tel.: 384 401 211/73
E-mail: starosta@dacice.cz  sekretarka@dacice.cz

Mikroregion Jemnicko

Jemnice – Toto dříve královské město si zachovalo své původní historické jádro. V jedné z bran hradebního opevnění je zazděna soška Jemné panny – městského paladia. Jemnický zámek, přestavěný v období renesance, je od roku 2006 znovu částečně zpřístupněn veřejnosti. V Jemnici byla jedna z nejstarších židovských obcí v českých zemích. Každý rok ve městě ožívá legenda o králi Janu Lucemburském, kterou připomíná tradiční červnová slavnost Barchan.

Kontakt:
Jemnický mikroregion
Husova 103
675 31 Jemnice
Tel: 568 450 221
E-mail: info@mikroregion.jemnice.cz

Mikroregion Telčsko

Mikroregion Telčsko byl založen v roce 2003. Mikroregion Telčsko je svazek 51 obcí. Jádro mikroregionu tvoří bývalé panství Telč, k němuž náleželo asi 35 vesnic (některé z nich jsou dnes místními částmi). Město Telč, jediné větší sídlo oblasti s 6 tis. obyvateli, dodnes tvoří samozřejmé spádové centrum celé oblasti.

Telč – Z věže kostela sv. Jakuba je možno shlédnout na domy s renesančními štíty a arkádovým podloubím, které lemují historické náměstí. Ze všech stran obklopují centrum města rybníky, které byly součástí středověkého městského opevnění. Kolem malebného renesančního zámku se rozprostírá zámecký park a celoročně je zde otevřena galerie Jana Zrzavého. V létě město ožívá díky spoustě kulturních akcí – folkové Prázdniny v Telči, festivaly vážné hudby, divadelní představení i Horácký jarmark dodávají Telči svěží atmosféru.

Nová Říše – Dominantou obce je barokní kostel sv. Petra a Pavla. Roku 1211 zde byl založen premonstrátský klášter. Rozsáhlé prostory klášterní knihovny jsou vyzdobeny nástropními freskami. Je zde uloženo více než patnáct tisíc svazků. Nová Říše je rodištěm a působištěm významných hudebníků – Vraniczkého, Nováka a básníka Otokara Březiny.

Kontakt:
Mikroregion Telčsko
Náměstí Zachariáše z Hradce 4,
588 56 Telč
Tel.: 567 223 235
mobil: 778 412 690
E-mail: telcsko@telcsko.cz

Mikroregion Třešťsko

Mikroregion Třešťsko se rozprostírá ve střední části Českomoravské vrchoviny. Zdejší kraj je drsný, krásný, plný proměn a romantiky. Mikroregion se rozkládá v malebné krajině, tvořené zaoblenými vrchy porostlými smíšenými lesy, romanticky vyhlížejícími skalisky, širokými údolími s rybníky a křišťálově čistými potůčky. Celý kraj je protkán stužkami značených stezek pro milovníky pěší turistiky.

Třešť – bývá nazývána „městem betlémů“. Betlémářské umění zde má dlouhou tradici. Je možné se o tom přesvědčit ve stálé expozici v rodném domě J. A. Schumpetera, významného světového ekonoma, nebo u tvůrců samotných, během vánoční doby. Židovskou komunitu, která město osidlovala od 13. století, připomíná synagoga v empírovém styu a židovský hřbitov. Významným architektonickým prvkem třešťského náměstí jsou sluneční hodiny, největší ve střední Evropě. V Třešti během svého života často pobýval spisovatel Franz Kafka, kterému je věnována expozice Zaváté stopy. V bezprostřední blízkosi města začíná chráněné území národní přírodní rezervace Velký Špičák.

Kontakt:
Mikroregion Třešťsko
Město Třešť
Revoluční 20
589 14 Třešť
Tel.: 730 158 543 
E-mail: trestsko@email.cz