Markvartice

Obec leží 12 km východně od Telče. Poprvé je připomínána v písemných pramenech z roku 1257, kdy odtud byl odváděn desátek novoříšskému klášteru. Kaple Nanebevzetí Panny Marie na návsi pochází z roku 1726, v roce 1842 byla po požáru přestavěna. Nedaleko kaple se tyčí košatá lípa vysazená při příležitosti stavby kaple. U kaple se rovněž nachází smírčí kámen s křížem z 16. století. Roku 1891 byly v jednom ze zdejších domů nalezeny mince ze 16. století, a to 1600 denárů. V roce 1954 byl v Markvarticích díky svépomoci občanů postaven jeden z prvních kulturních domů v širém okolí, svému účelu slouží dodnes.

Kontaktní spojení
Markvartice 82, 588 56 Telč
telefon: 567 318 128
mail: markvartice@ji.cz
web: www.markvartice.cz

Úřední hodiny
pondělí: 19:00 – 21:00

Starosta
Josef Chromý
Markvartice 13
mobil: 776 132 283
 

Místostarosta
Antonín Málek
Markvartice 86
mobil: 774 402 283