Krasonice

Obec leží 13 km jihovýchodně od Telče. první písemná zmínka o obci pochází z roku 1286. Kostel sv. Vavřince z roku 1311 byl do nynější barokní podoby přestavěn roku 1771. Zámek, který sloužil jako sídlo majitelů želetavského panství, byl postaven kolem roku 1630 na základech starého hradu. Na blízkém pahorku Humberk byl roku 1901 z původní kaple vybudován novogotický poutní kostel Panny Marie. Bohatá historie obce se odráží i v řadě drobnějších památek, například mariánský sloup z roku 1720. V obci se narodil obrozenecký básník V. Furch (1817 – 1864).

Kontaktní spojení
Krasonice 127, 588 64 Krasonice
telefon: 608 523 623
mail: krasonice@seznam.cz
web: www.krasonice.cz

Úřední hodiny
pátek LČ: 20:00 – 21:00
ZČ: 19:00 – 20:00

Starosta
Petr Ontolčík
Krasonice 62
mobil: 724 342 236
mail: krasonice@seznam.cz

1. Místostarostka
Vladislava Strnadová
Krasonice 145
mobil: 725 006 932

2. Místostarosta
Jiří Krajíček
Krasonice 56
mobil: 725 952 461