Krahulčí

Obec leží 3 km západně od Telče v údolí potoka. Dominantním prvkem v přilehlé krajině je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, postavený v letech 1726 – 1728 na návrší východně od obce. Jde o první kostel v českých zemích zasvěcený sv. Janu Nepomuckému, dokonce předstihl světcovo svatořečení v roce 1729. V roce 1863 byla v Krahulčí zřízena moderní továrna na výrobu sukna vybavená parním strojem a turbínou. Během první světové války tu pracovalo až 300 dělníků ve dne v noci na výrobě vojenských uniforem. Po válce továrna zanikla, v roce 1928 pak byla v areálu započata dodnes trvající výroba uzenin – současné době zde má své sídlo firma Krahulík.

Kontaktní spojení
Krahulčí 85, 588 56 Telč
telefon: 567 317 108
mail: obec.krahulci@volny.cz
web: www.krahulci.cz

Úřední hodiny
pondělí, středa: 8:15 – 17:00
úterý, čtvrtek, pátek 8:15 – 15:15

Starosta
Pavel Líbal
Krahulčí 169
mobil: 736 528 424
mail: pavellibal@seznam.cz

Místostarosta
Ing. Zdeněk Kaláb,
Krahulčí 176
mobil: 775 760 330
mail: kalab@tstrest.cz