Knínice

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1262. Jméno obce vzniklo jako název vesnice lidí poddaných knieni nebo kněhyni, tedy kněžně nebo abatyši ženského kláštera. Zajímavé jsou názvy obce v historických pramenech: 1262 de Kneniz, 1301 de Knehniz, 1310 von Knyenitz, 1371 in Knyhnicz, 1512 na ves Knihnicze, přes Kinitz, Kynice až po název Knínice z roku 1925.

Podle vsi Knínic se psali příslušníci starobylého rodu. V letech 1262 až 1286 to byl Jaroš (Jaroslav) z Knínic z rodu Ranožírova. Roku 1385 se Knínice dostali do majetku rodu Koňasů z Vydří. Rodu Koňasů byly Knínice konfiskovány v pobělohorské době a roku 1624 přešly do majetku jezuitské koleje v Jihlavě, která statek po vzniku koleje v Telči pronajala r. 1654 telčským jezuitům. Po zrušení řádu 1773 náležel statek Knínice studijnímu fondu, od něhož jej koupil 1789 Josef hrabě Wallis. V majetku rodu Wallisů setrval statek Knínice až do konce feudálního údobí 1849.

Osada Bohusoudov či Osoudov se poprvé připomíná v pramenech poprvé 1385, zanikla patrně za třicetileté války a na jejím místě byl zřízen hospodářský dvůr. V současné době má obec cca 200 obyvatel. Od roku 1869 pod Knínice přísluší osada Bohusoudov.

Do roku 1849 byly Knínice samostatným statkem náležejícím k panství Budeč ve Znojemském kraji. V letech 1850 až 1855 byla vesnice podřízena politické pravomoci Podkrajského úřadu v Dačicích a v rámci soudní správy dačickému okresnímu soudu. V roce 1855 byly zřízeny smíšené okresní úřady s politickou a soudní pravomocí, a proto byla v letech 1855 až 1868 vesnice podřízena Okresnímu úřadu v Dačicích. V roce 1868, když byly veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátila se vesnice pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích. Po vzniku Československé republiky patřila od roku 1919 pod nově vzniklou Okresní správu politickou v Dačicích. Od roku 1928, po vzniku Okresního úřadu v Dačicích, náležela pod jeho správu až do roku 1945. Po osvobození Rudou armádou v květnu roku 1945 náležela vesnice pod Okresní národní výbor v Dačicích a v jeho rámci od roku 1949 pod nově vzniklý Jihlavský kraj. V polovině roku 1960 došlo k rozsáhlé územní reorganizaci a po ní byla vesnice začleněna pod správní okres Jihlava v Jihomoravském kraji. Toto začlenění trvalo až do zrušení Okresního úřadu v Jihlavě koncem roku 2002. Od roku 2003 spadá vesnice pod Městský úřad v Telči v samosprávném kraji Vysočina.

Místní části
Bohusoudov

Kontaktní spojení
Knínice 2, 588 56 Telč
mobil: 608 333 247
mail: kninice@ji.cz
web: www.obec-kninice.cz

Úřední hodiny
čtvrtek – 17.00 -18.00

Zastupitel obce pověřený výkonem pravomocí starosty
Ing. Stanislav Veselý
Knínice 107
mobil: 608 333 247
mail: kninice@ji.cz

1. Místostarosta
Josef Žampa
Knínice 30
mobil: 607 188 249

2. Místostarosta
Pavel Štěpán
mobil: 606 669 493

Knínice
Knínice
Knínice