Jindřichovice

Obec vzdálená 14 km jihovýchodně od Telče leží mezi údolím Vápovky a Želetavky. První zmínka o vsi pochází z roku 1354. Jindřichovice byly součástí želetavského panství až do roku 1849. Kaple uprostřed návsi byla vystavěna roku 1897 a je zasvěcena Panně Marii Růžencové.
Místní dobrovolný hasičský sbor patřil mezi nejaktivnější na Vysočině. V této malé vesničce byla zorganizována jedna z prvních pohárových hasičských soutěží v republice a v nepřetržité řadě se podařilo uspořádat 40 ročníků.  V roce 2018 se konal poslední a soutěž byla ukončena.

Kontaktní spojení
Jindřichovice 15, 675 26 Želetava
mobil: 724 120 480
mail: ou_jindrichovice@seznam.cz

Starosta
Miroslav Brunner
Jindřichovice 49
mobil: 724 120 480

Místostarosta
Zdeněk Janko
Jindřichovice 47
mobil: 607 542 263