Hostětice

Obec Hostětice se nachází 3 km severozápadně od Telče. Ves se poprvé uvádí v písemných pramenech z roku 1366 jako součást telčského statku, od kterého nebyla nikdy odloučena. V katastru obce je uváděna zaniklá ves Jimramov z roku 1385 jako součást hradu Štamberka. V obci Částkovice stojí zděná zvonice z 2. poloviny 18. století, zastřešená šindelem, završená cibulí s křížkem.

Místní části
Částkovice

Kontaktní spojení
Částkovice 13, 588 56 Telč
mobil: 606 676 842
mail: obechostetice@seznam.cz
web: www.hostetice.cz

Starosta
Ing. Jiří Kadlec
Hostětice 8
mobil: 606 676 842

E-mail: jiri.kadlec@post.cz

Místostarosta
Libor Máca
Částkovice 22
mobil: 725 596 733